Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej: www.bitbus.pl

Administratorem strony jest: BitBus Mateusz Trafny z siedzibą przy ul. Korfantego 9/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5993234791

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Bitbus Mateusz Trafny z siedzibą przy ul. Korfantego 9/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5993234791
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem: www.bitbus.eu
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe:

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, 
takich jak formularze zamówienia i wyceny usługi, oraz formularz kontaktowy.
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu skontaktowania się 
Administratora z Użytkownikownikiem i przedstawienia mu oferty. 
4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy zamówienia i wyceny usługi, przetwarzane są w celu realizacji umowy o wykonanie usługi, 
zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi Faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi.
5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: 
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
10. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: bitbustransport@gmail.com

Pliki cookies:

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu 
końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych 
w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, 
która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Korzystanie ze strony internetowej www.bitbus.pl jest równoznaczne z akceptowaniem wyżej wskazanych postanowień.